Kunnostaminen
Artikkelit

Main menu

Väliseinä

Useimmissa hirsitaloissa myös kaikki väliseinät ovat hirttä, joskus paksuista pysty- tai vaakalankuista. Kuisteissa ja aputiloissa on käytetty erityyppisiä rankarakennetta muistuttavia ratkaisuja. Varsinaiset väliseinät ovat yleensä tukevat, koska ne kannattavat yläpuolisia rakenteita. Tämän takia myös mahdolliset muutokset on suunniteltava huolellisesti.

Ensimmäinen väliseinien muutokseen liittyvä kysymys on perinnerakentajan ihmettely siitä miksi niille pitäisi tehdä jotain! Jos satavuotias talo on tullut toimeen nykyisellä huonejaolla jo kolme-neljä sukupolvea, miksi seinille pitäisi nyt tehdä jotain? Perinnettä arvostava asukas yrittää sopeuttaa elämänsä talon ehdoille, eikä murjo taloa omien toiveidensa mukaisiksi.

Talon edellinen remontti oli tehty moottorisahan kanssa seiniä kaatamalla. Kunnostuksen yhteydessä rakennettiin purettujen hirsiseinien tilalle rankarunkoiset ja lautapintaiset seinät, jotka levytettiin puukuitulevyllä ja tapetoitiin. Levytyksen sijaan seinät olisi voinut myös pinkopahvittaa. Seinien ja lattian eristeenä on puukuitupohjainen märkänä puhallettu puhallusvilla.

Jos väliseiniä halutaan kuitenkin poistaa tai oviaukkoa suurentaa, rakenteiden lujuus on selvitettävä tarkoin, jotta talolle ei aiheuteta vaurioita. Hirsirunko ei varmaankaan lysähdä kerralla kasaan, mutta se voi aloittaa hitaan liikkumisen ja muutamien vuosien kuluttua viereisten huoneiden ovet ja ikkunat eivät ehkä enää aukea tai mene kiinni. Vastaavalla tavalla uusi väliseinä voi siirtää painon ylhäältä alapäin: jos vanha, kurkihirren varaan rakennettu katto painuu lumikuorman alla muutaman sentin, voi tämä liike siirtyä väliseinän kautta väli- tai alapohjaan ja aiheuttaa vaikkapa uunin muuriin halkeamia.

Väliseinät tukevat talon rungon rakennetta ja esimerkiksi vanhoissa kattotuolillisissa taloissa pitkittäissuuntainen liikkuminen on jäykistetty vinttikamareilla. Vaatimattoman oloisia kesähuoneita ei siis pidä purkaa sen takia, että haluaisi suuren avovintin ellei rakenteellista lujuutta varmisteta muuten.

Jos taloon halutaan uusia väliseiniä – tai palauttaa edellisessä remontissa poistettuja väliseiniä – on uudet seinät tehdä tarpeeksi tukeviksi. Moderni kirvesmies tarjoaa kakkosnelos-tolppia ja kipsilevyä, mutta siihen ei kannata suostua. Rakenne sinänsä on toimiva, mutta kipsilevy ei kuulu vanhaan taloon ja se tekee seinästä myös liian kliinisen: suoran ja kaikuvan. Vanhaan taloon ominaisempi seinä syntyy kakkosnelos-rungolla, johon lyödään laudat kahden puolen. Pintamateriaalina voi olla pinkopahvi tai ohut puukuitulevy, joka tapetoidaan. Lautaseinä kestää myös painavien kaappien ja taulujen ripustamisen.

Lisää aiheesta

Hengittävä rakenne vastaanottaa ja luovuttaa vettä. Vanhassa rakentamisfilosofiassa ei niinkään pelätty, että jokin paikka kastuu. Tärkeintä oli, että talo voi kuivua.

Palttala:

Bruno Erat nimittää talon ulkovaippaa ihmisen kolmanneksi ihoksi kirjassaan Ekologia, ihminen, ympäristö . Hän kirjoittaa: "Rakennuksen ulkovaipan lämpöhäviöt riippuvat rakentamistavasta ja talotyypistä. Pientalon lämpöhäviöistä siirtyy noin 25-35

Hirsitalossa yhdistyy runko ja eriste
Ensimmäiset rakennukset olivat vain kotia, mutta kehittyneemmässä vaiheessa maata vasten salvottiin muutama hirsikerta matalaksi kehikoksi. Tällaiset maavaraiset hirsikodat saattoivat olla pitkiä, jopa useita

Hirsirakennus on perusidealtaan yksinkertainen, mutta salvosten (hirsien risteämä nurkassa) ja varauksen (kahden päälleekkäisen hirren sovittaminen toisiinsa) on tarkkaa työtä. Kun Suomea on asutettu, on jokaisen perheen täytynyt osata rakentaa oma

Jaa

Kunnostaminen
Artikkelit
hannu | 10.12.2019

Tähtiventtiili hoitaa vanhan rakennuksen ilmanvaihdon. Jokaisessa asuinhuoneessa tulisi olla kanavat

hannu | 30.7.2019

Perinnerakentajat käyttävät eristämiseen usein kierrätyspaperipohjaista puukuitueristettä, joita valmistavat mm. Ekovilla,

hannu | 30.7.2019

Perinnerakentaja haluaa, että hänen tapettinsa läpäisee sekä kaasumaisen että nestemäisen

hannu | 30.7.2019

Hengittävä rakenne vastaanottaa ja luovuttaa vettä. Vanhassa rakentamisfilosofiassa ei niinkään pelätty, että jokin paikka kastuu. Tärkeintä oli, että talo voi kuivua.

hannu | 3.7.2018

Vanhanaikaiseen asumiseen ei tarvittu paljon tekniikkaa. Veden nostaminen kaivosta saattoi

hannu | 3.7.2018

Veden tuominen asuinrakennukseen vesijohtoa pitkin on uusi asia. Suomessa ensimmäinen

hannu | 3.7.2018

Lue Jari Ketolan laaja arikkeli Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto

hannu | 3.7.2018

Perinnemestari, perinnerakentaminen, perinnekorjaaminen. Kaikki sanoja, joille on vaikea löytää tarkkaa

Tapettitehdas ilmoitus

 

Liity Perinnemestarin postituslistalle ja valitse haluamasi kiinnostusryhmät.