Main menu

Tietosuojaseloste

Sivun sisältö:

 1. Rekisteri- ja tietosuojaseloste
 2. Evästeiden käyttö

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Atelier GraGra:n ja sen aputoiminimien henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.5.2018. Viimeisin muutos 8.8.2018. Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Atelier GraGra, Kiviniementie 211, 49220 Siltakylä.

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Hannu Rinne, hannu@kiviniemenkartano.fi

3. Rekisterin nimi

Atelier GraGran asiakasrekisterit:

 • Aputoiminimi Suomen Perinnemestari: MailChimp postituslista
 • Aputoiminimi Kiviniemen kartano: MailChimp postituslista
 • Perinnemestarin kirjakauppa: asiakasrekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään omaan markkinointiin (sähköpostikirje), asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

6. Rekisterin sisältämät tiedot

Kirjautuneiden käyttäjien rekisteri, Perinnemestari ja Perinnemestarin Matka:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Katuosoite

Sähköpostituslistat:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Postitus- ja lukuhistoria

Kirjakaupan asiakasrekisteri:

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Postiosoite
 • Sähköposti
 • IP-numero
 • Tilauksen tiedot

Perinnemestari-sivujen toimijarekisteri:

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Postiosoite
 • Sähköposti
 • www-sivuston nimi
 • Ammattikuvaus
 • Työtehtävien kuvaus
 • Työkohteiden listaus
 • Toimialue

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Rekisteriin syntyy tilastotietoja massapostitusten yhteydessä.

8. Tietojen luovutus

Atelier GraGra ja sen aputoiminimet eivät luovuta asiakastietoja kolmansille osapuolille

9. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Evästeiden käyttö

Perinnemestari-sivujen analytiikka tehdään Google Analytics -ohjelman avulla. Tähän käytetään evästeitä, jotka tunnistavat käyttäjän IP-tunnisteen.

Perinnemestarin kaupan analytiikka tehdään JetPack-ohjelman avulla. Tähän käytetään evästeitä, jotka tunnistavat käyttäjän IP-tunnisteen.

Jaa

Liity Perinnemestarin postituslistalle ja valitse haluamasi kiinnostusryhmät.