Kunnostaminen
Artikkelit

Main menu

Rakennuspaikan valinta

Talojen rakentamisesta on ollut erilaisia viranomaismääräyksiä jo 1600-luvulta lähtien. Lähinnä ne ovat koskeneet kaupunkien asemakaavoja sekä virkatalojen (papisto, sotilaat, virkamiehet) tyyppipiirustuksia. Toisen maailmansodan jälkeen Suomessa piti  saada koti lähes 450 000 siirtolaiselle. Tätä varten perustettiin Asutusvaliokunta ja se julkaisi vuonna 1946 kirjan nimeltä Maatalouden rakennusopas ja työselitys. Tämän lisäksi perustettiin käytännön työtä ohjaamaan asutustoimistoja, joissa työskenteli asutusneuvoja, kenttärakennusmestari sekä toimistoapulainen.

Tilan rakentamissuunnitelman teki kenttärakennusmestari yhteistyössä rakentajan ja asutusneuvojan kanssa. Valmiin suunnitelman hyväksyi Asutustoimikunta.

Seuraava teksti kuvaa hyvin, kuinka vielä tuolloin talolle pyrittiin löytämään esteettisesti ja ekologisesti mielekäs paikka. Itse rintamamiestalo on perusratkaisuiltaan yksinkertainen ja funktionaalinen – rakennusten suuri suosio perustuukin paljon niiden sijoitteluun tontilla ja suhteeseen muuhun ympäristöön.

Teksti lainattu teoksesta: Åke W. Särkinen: Jälleenrakennusajan pientalo, Rakennustieto, 2005.

 

Suunnitelmassa oli otettava huomioon seuraavat pysyväisohjeet

 1. Rakennuspaikka on valittava mahdollisimman läheltä viljelmän painopistettä ottaen kuitenkin huomioon tieyhteyksien merkitys.
 2. Rakennukset sijoitetaan lievästi ympäristöstä kohoavaan maastokohtaan; asuinrakennus hallitsevimmalle paikalle.
 3. On pyrittävä saamaan mahdollisimman hyvä perustuspohja.
 4. On huomioitava pohja- ja pintavesisuhteet sekä kuivattamismahdollisuudet.
 5. On tutkittava vedensaantimahdollisuudet. Kaivon paikan määrittely on tärkeää.
 6. Ympäristön luonnonkauneus ja valaistussuhteet on huomioitava.
 7. On huomioitava kotipuutarhan sijoittamismahdollisuudet (suoja pohjatuulilta).
 8. Rakennusten keskinäisessä sijoittelussa on pyrittävä saamaan jokapäiväisten tehtävien vaatimat matkat mahdollisimman lyhyiksi. Lisäksi on otettava huomioon vaiheittain rakentaminen tai myöhemmin tapahtuva laajentaminen.
 9. Järven tai joen läheisyys tekee talouskeskuksen aseman miellyttäväksi ja kauniiksi. Niiden läheisyydestä on myös käytännöllistä etua taloudessa.
 10. Auringonvalolla täytyy olla mahdollisimman vapaa pääsy kaikkiin asuin- ja eläinhuoneisiin sekä talon pihaan ja puutarhaan. Auringonpaiste puhdistaa ilmaa ja lämmittää melkoisesti huoneita. Se pitää myös pihamaan kuivana keväisin ja syksyisin.
 11. Kauniiden puiden ja puistikoiden poistamisessa on noudatettava suurta pidättyväisyyttä. Missään tapauksessa ei tonttia saa hakata puhtaaksi puista. Haittana olevat puut saa aina helposti poistetuksi, mutta uusien kasvattamiseen kuluu vuosia.
 12. Sijoittamalla asuinrakennus kulmittain pohjoisesta etelään saadaan parhaat valaistusolosuhteet. Rakennuksen aurinkoisimmalle puolelle sijoitetaan asuin- ja oleskeluhuoneet ja vähemmän aurinkoiselle puolelle keittiö, eteinen, ruokasäiliöt ym. Pihan puolelle on koetettava saada ikkuna siitä huoneesta (keittiö, tupakeittiö), jossa eniten oleillaan.
 13. Kotieläinrakennuksen huoneista tulee navetan, kanalan ja sikalan saada parhain osa auringonvalosta. Talli voi jäädä vähemmälle. Kotieläinrakennus rakennetaan asuinrakennusta jonkin verran alemmaksi ja mikäli mahdollista siten, että lantala tulee matalimmalle kohdalle. Kalteva maa on karjarakennuksen paikaksi edullisin.
 14. Kotieläinrakennus on suunniteltava sellaiseksi, että siinä eri eläimille varattuja tiloja voidaan tarpeen mukaan helposti laajentaa tai supistaa.

Lisää aiheesta

Kun ennen rakennettiin, niin oli vara valita minne talonsa sijoittaa. Parhaille paikoille tietenkin, eli matalille kumpareille, isompien mäkien etelärinteelle ja muutenkin luonnonkauniille kuivalle paikalle. Sanotaan, että katto on talon tärkein

Vanhimmissa kivikautisissa rakennuksissa ei ollut perustuksia lainkaan, alimmat muutamat hirret ladottiin suoraan maahan ja niiden päälle pystytettiin harjamainen katto.

Vanhin varsinainen perustusmuoto on ns. multapenkki tai multiaisperustus. Talon ulkokehänä

Jaa

Kunnostaminen
Artikkelit
hannu | 18.10.2023

Tuli palaa tulisijassa hyvin sen ansiosta, että piipussa oleva lämmin

hannu | 16.10.2023

Rakennuksen tilaa seurataan kahdella eri kosteusprosentilla: puussa olevan absoluuttisen veden

hannu | 20.4.2023
Mestariartikkeli

Listan pohjana on Rakennustietosäätiön KH-kortti 90-00394, jonka sisältö on purettu loogiseksi listaksi. Rakennuksen kunnon tarkistamisessa

hannu | 20.4.2023
Mestariartikkeli

Tässä artikkelissa pohditaan vanhan talon ostamiseen liittyviä ongelmia, tai oikeastaan sitä, kuinka ne vältetään.

hannu | 29.3.2023
Mestariartikkeli

Valveutunut ostaja käy itsekin talon alla.

Vanhan rakennuksen ostaminen on jännitysnäytelmä. On

Hannele Rämö | 29.12.2022
Mestariartikkeli

Asumisterveysliiton toiminnanjohtaja Hannale Rämö kertoo artikkelissa, kuinka asunnon sisäilmaongelmaa aletaan käsitellä: kuka on oikea henkilö

Jari Vesanen | 27.11.2022
Mestariartikkeli

Jari Vesanen on siirtänyt 1830-luvulla rakennetun maalaistalon, kaksvooninkisen, Kauhavalta Sipooseen. Artikkelissa hän pohtii siirtämisen

Niko Palonen | 18.11.2022
Mestariartikkeli

Tuulettuva alapohja tarkoittaa alapohjarakennetta, jossa varsinaisen lattian alla on tuuletus- eli ryömintätila. Kun puhutaan vanhan

Helakauppa

 

Liity Perinnemestarin postituslistalle ja valitse haluamasi kiinnostusryhmät.